Fordeler

Hvorfor ikke velge full kjeller i stedet for vanlig grunnmur

Om man velger å bygge kjeller eller ikke avhenger av en rekke forhold:

  • Krav i kommunens reguleringsplan
  • Tomtens utforming
  • Grunn forhold
  • Behov for ekstra plass
Uansett årsak er kjelleren den letteste og sikreste måte å bygge husets nederste etasje på. Pris/nytte -forholdet med kjeller er bra. Årsaken er at selv kjellerløse hus trenger fundamentering og da må det graves. Merkostnadene ved å grave ut kjelleren i full høyde er så lave at det ikke koster så mye ekstra som man tror. Og har man satt opp kjellermurene så kan man ta innredningen på et senere tidspunkt når man har lyst eller råd. En kjeller er mer enn en lagerplass. En kjeller bygd med Lammi varmeblokker resulterer i en hel ekstra etasje med kvalitetsareal. Dette gir også økt verdi for huset om du en dag skulle velge å selge boligen.

Mange fordeleler med kjelleren

City Steinhus tilbyr en kjellerløsning som er lett, rask og konstnadseffektivt å bygge. Den er lett å anskaffe enten man velger å bygge den selv eller å få den ferdig levert. Som selvbygger får du nødvendige instrukser som trengs for å bygge kjelleren. Eller hele kjelleren kan bestilles ferdig oppsatt av City Steinhus. Kjelleren er en sikker, robust og stabil konstruksjon, den brenner ikke, den tåler fuktighet og den er tett mot radon. Kjelleren leveres med etasjeskiller av hulldekker. Slike etasjeskiller kan benyttes ved store spenn. Dette frigjør i stor grad behovet for innvendige bærevegger og man får mer frihet til en fleksibel rominnredning i kjelleren. Ved å bygge kjeller med vår kjerneisolerte forskalingsblokk får man en garantert fukt- og kondensfri grunnmur. Man trenger ikke fore ut og etterisolere veggen innvendig eller montere utvendig isolasjon siden konstruksjonen allerede er en fullverdig isolert yttervegg. Kjellervegger bygd med Lammi varmeblokk gir en kjerneisolert armert betongvegg og egner seg meget bra ved høye utvendige tilbakefyllinger og dårlig byggegrunn.