CE-merking og Lammi-produkter

Den 1.7.2013 ble det et krav fra EU at alle byggevareprodukter som har gyldig harmonisert produktstandard skal oppfylle kravene gitt i EU’s direktiv for byggeprodukter, EU N:o 305/2011. Produkter som er CE merket betyr at produktene er testet og det er dokumentert at de oppfyller alle krav myndighetene krever for et byggeprodukt. Produkter uten CE merking kan ikke selges i EØS området.

Alle produkter fra Lammi Betong med gyldig harmonisert produktstandard er godkjent for CE-merking.