Taktekking

 

Takmaterialet bør ha lang levetid og kreve minst mulig vedlikehold

Taket har både estetisk og funksjonell betydning, som begge er viktige faktorer når man velger takmaterial. Kunden kan selv bestemme hvilken type tekking som skal brukes, men kommunen kan ha begrensninger for valg av material, farge og takets helning/utforming. Som takmaterial benyttes enten taksten, stålplater eller takpapp og folietekking. I tillegg til taktekkingsmaterialet, bør man også velge takrenner og annet taksikringsutstyr (snøsikringer, takstige osv.).

Les utvalgene til: Monier, Isola  og Ruukki.