Takkonstruksjon & varmeisolering

Takkonstruksjonen bærer selve taket

Det viktigste med takkonstruksjonen er at den er dimensjonert med riktig snø- og vindlast for den kommunen huset skal bygges i. Hvordan man utfører takkonstruksjonen er avhengig av takets arkitektur og utforming. Takkonstruksjonen kan bygges enten som et plassbygd tak,  pre-fabrikerte takstoler eller med hulldekkelementer av betong.

Takets varmeisolering er viktig for hele husets energieffektivitet

Takets varmeisolering er en svært viktig del av husets totale energieffektivitet. Pga dette er det essensiellt at takets isolasjon blir riktig montert. City Steinhus har gjennomtenkte detaljer, løsninger og prosedyrer som sikrer at taket blir riktig utført. Dette garanterer at taket bygges og isoleres på rett måte uten tomrom i isolasjonen eller andre feil.