Husteknikk

Fungerende og friske hus

Når man bygger hus etter dagens krav til isolering og utførelse har man mindre behov å investere i dyre oppvarmingsinstallasjoner. Det viktigste man gjør når ulike oppvarmingsalternativer vurderes er å se på helheten. Gode U-verdier i yttervegger og vinduer alene vil ikke gi den optimale løsningen.  Gjennomtenkt husteknikk og riktig valg og plassering av vinduer og dører gir et energieffektivt hus, men også god bokomfort og trivsel. City Steinhus hjelper deg med å finne gode konsulenter som med sin kunnskap vil anbefale løsninger som er tilpasset hverandre og som er kostnadseffektive for å levere et energieffektivt hus.

Nye oppvarmingsmetoder lanseres hele tiden. De som var aktuelle for 5 år siden, har idag fått nye konkurrenter eller de har blitt utviklet til neste generasjonsløsning. En ganske ny løsning som brukes mer og mer i eneboliger er peiser med vannkappe. Dersom man uansett skal installere en dekorativ peis i stuen kan denne nå via vannbårent varmesystem benyttes til oppvarming av hele huset og til varmtvannsforbruk. Dette er en meget billig og effektiv måte å varme opp huset på i de kaldeste vintermånedene.