Fundamentering

Fundament for all bygging

Et riktig dimensjonert fundament er den viktigste delen av hele huset. Fundamentet under huset skal sørge for en balansert fordeling av trykket fra hele bygningen. Et riktig planlagt fundament sørger for at huset står stabilt og stødig i flere generasjoner. Alle husene fra City Steinhus fundamenteres på LammiTassu. Med denne prefabrikerte og ferdigarmerte formen er man garantert at fundamentet blir av god kvalitet.

På hvilket underlag skal du fundamentere på?

Valg av fundamentering må baseres på underlagets bære evne, terrengets helning, hustype og frostfri dybde. Ulike typer av fundamentering er: Kjeller fundamentering med delvis- eller fullkjeller, Plate på mark eller Krypkjeller

I de fleste tilfeller anbefales det uansett at huset du bygger fundamenteres på et armert betongfundament. Fundamentformen LammiTassu er ferdig med forskalingskanter og armering.

LammiTassu revolusjonerer fundamenteringen

LammiTassu er rask, enkel og kostnadseffektiv i bruk. Resultatet blir et sterkt og bra fundament.  Ved hjelp av den ferdigarmerte formen kan man bygge og støpe alle fundamentene for et helt hus på en dag. Det behøvs ingen spesialverktøy eller kunnskaper ved montering.

Med LammiTassu kan du spare 80% tid og 20% kostnader

Siden LammiTassu ikke har noen forskaling som må bygges og etterpå rives, kan man gå direkte videre til neste arbeidsmoment og sparer dermed mye tid. I tillegg unngår man avfall fra forskaling og byggeplassen holdes ryddig og sikker.

Se gjennom arbeidsinstruksvideoer for ulike arbeidsfaser.

Mer om Lammi produkter: Lammi_Blokker_brosjyre_NO_180319.