Innerveggsblokk

Enkel å jobbe med og sikker i bruk

Lammi innerveggsblokk (lettveggsblokk) har en bredde på 100 mm. Blokken er perfekt til bygging av innvendige skillevegger både i tre- og murhus. Den lette steinen er rask å montere. Blokkene enten a) mures ved å tynnfuge med tynnfugemørtel med fugetykkelsen ca 1,5 mm eller b) helt enkelt limes sammen med PU-limskum.

Ved å bruke innerveggsblokken forenkles mange faser av arbeider innomhus. Man får en enhetlig og sammenhengende veggoverflate i alle rom. Installasjon av elektrisk anlegg, veggbokser, vannrør og veggdoser gjøres inne i blokkens hulrom. En vegg av betongblokker lydisolerer, er solid og tåler montasje av tunge innredninger. En betong vegg er også det sikreste valget som vegg mot våtrom og vaskrom og gir det beste underlaget for membran- og flisarbeider.

Tynne men bærende

Innerveggsblokken kan brukes som bærevegg ved å armere blokkene og støpe ut hulrommene med betong. Man armerer blokkene både horisontalt og vertikalt. Det er ferdige spor i steinen for montasje av den horisontale armeringen. Til systemet følger også en galvanisert utvekslingsbjelke som brukes over døråpningene. En egen blokk er utviklet med et spor som felles inn i utvekslingsbjelken (se bilde nedenfor). Dette gjør at arbeidet går meget raskt siden man ikke må bygge egne utvekslingsbjelker eller forskaling.

Mer om Lammi produkter: Lammi Blokk brosjyre Lammi_Blokker_brosjyre_NO_180319.

Se også gjennom arbeidsinstruksvideoer for bygging innervegger.

Normalblokk

Utsparingsblokk
(over åpningen)