Om Lammi produkter

Lammi Betong Ab ble etablert i 1956 og er et familie eid konsern. Konsernet er kjent i den finske byggeindustrien som en innovativ aktør som satser på produktutvikling. Lammi Betong Ab har mer enn 60 års erfaring i utvikling av betongprodukter og utførelse. Selskapets nettoomsetning i 2017 var EUR 14,9 millioner.

Et eksempel på firmaets langsiktige og banebrytende arbeid er utviklingen av Lammis isolerte varmeblokk. I den forbindelse ble datterselskapet Lammi Stenhus Ab en ledende leverandør av boliger i Finland og de representerer eliten innen steinhus. Lammi Fundament Ab er også en del av konsernet. Dette firmaet konsentrerer seg om utviklingen av fundament produkter til byggeindustrien og produserer bla. LammiTassu.

 

Lammi Betong – pioner innen steinhus

Lammi Betong Ab var det første firmaet som presenterte ideen med en forskalingsblokk av betong til markedet. Ideen ble utviklet til et ferdig produkt og den første blokken ble lansert på begynnelsen av 70 – tallet. Forskalingsblokkene gir stabile konstruk-sjoner som har har dokumentert lang levetid. Lammi har gjennom flere tiår kontinuerlig videreutviklet blokkene og har opparbeidet seg god erfaring med produksjon og bruk av sine produkter. Lammis produkter er et sikkert valg til dagens krevende byggverk.

 

Utmerket inneklima i steinhus

Lammi Betong Ab sin produksjon er underlagt kontroll av Inspecta Sertifiering Oy/Ab. Lammi blokkene er av førsteklasses kvalitet og er klassifisert innen emisjonsklasse M1 som korresponderer med beste kvalitet og laveste emisjon. Produktet tilfredstiller de strengeste krav til luftkvalitet og innomhusklima. Lammi blokkene produseres av kun naturlige steinmaterialer og er helt gjennvinningsbare. Også kjerneisoleringen i varmeblokkene er gjennvinnigsbar. Alle Lammi produktene er CE-merket (dvs. alle Lammi produktene er deklarert for bruk som byggemateriale i hele EØS området. (EU N:o 305/2011 -deklarasjon for EØS/EEA/EFTA handel).

Inspecta sertifikat for Lammi produkter: Inspecta-Certificate-3278-02 EN

M1-utslippsklasse sertifikat (for ypperlig innomhusklima): M1-sertifikat_Lammi_NO

Mer om Lammi produkter: Lammi_Blokker_brosjyre_NO_180319

Mer om Lammi Betong: www.lamminbetoni.fi