Hvorfor steinhus av betong

(1) Utmerket inneklima og brannsikker konstruksjon

Betong er et pustende naturmaterial som gir bedre inneklima enn f eks  tradisjonelle hus med plast i ytterveggene. Konstruksjonene bygges tvers igjennom med bestandige materialer som har lang levetid uten å forringes. Et betonghus er varmt på vinteren og svalt på sommeren. Betong hverken råtner eller brenner. Å bygge hele din bolig med betong er et sikkert valg av material for et tøft norsk klima.

(2) Store og åpne planløsninger

Arkitektene elsker betong som byggematerial fordi den ikke begrenser planleggingen: rommene kan være store, høye og åpne uten “ekstra” søyler eller bærevegger. Du kan bygge høyere og bredere romløsninger. I boliger leveres hulldekker av betong som gulv for rombredder opp til 12 meter. Det er også mulig å ha rombredder med hulldekker helt opp til 20 meter, men det er sjeldent aktuelt i småhus. Åpninger i yttervegger kan være både høye og brede. Man kan bygge vindusåpninger opp til  5 meters bredde og med høyde som spenner over flere etasjer. Kjellervegger av betong tåler store belastninger. De kan bygges opp til 3,6 meters høyde med full utvendig tilbakefylling og ha ubegrenset vegglengde uten avstivende innervegger.

(3) Billigere oppvarming

Betong har nesten 3 ganger bedre varmekapasitet enn leca og ca 5 ganger bedre enn en isolert trevegg. Ytterveggenes U-verdi alene forteller ikke hvor varmeøkonomiske ytterveggene er. Man må også ta med i beregningen ytterveggenens kapasitet å lagre og holde på varmen. En Lammi vegg av betong fungerer som et gigantisk varmemagasin som lagrer varmen i huset. Denne egenskapen gjør at man benytter denne opplagrede varmen til å varme huset i de periodene man ikke tilfører varme. Siden betongen har så god termisk varmekapasitet holder huset nesten samme temperatur i mer enn 12 timer uten tilførsel av varme. For vegger av andre materialer som har mindre masse og tetthet må man nesten uten unntak tilføre varme hele tiden for å holde en jevn temperatur.

(4) Utmerket støydemping

Et murhus med massiv vegg av Lammi blokker er effektivt lydisolerende. Dermed blir du mindre plaget av trafikkstøy utenfra og du kan selv spille musikk på høyt volum uten å sjenere naboen. Om man skal ha en utleie leilighet eller en generasjonsbolig, er konstruksjoner av betong det beste man kan velge. Betong demper effektivt støy mellom ulike boenheter både i vegger, tak og gulv.

(5) Mindre vedlikehold

Et steinhus krever mye mindre vedlikehold enn trehus , som til stadighet må beises eller males. Dersom man velger å montere teglstein på utsiden av veggene blir huset helt vedlikeholdsfritt.

(6) Utrolig lett byggemetode

Lammi blokkene er kjent for sin nøyaktige produksjon. Alle blokkene produseres med meget nøyaktige mål hvilket gjør at til og med selvbyggere lett kan stable opp høye konstruksjoner og støttemurer. Ferdigstøpte hjørne-, ende- og halvblokker gjør konseptet utrolig enkelt å arbeide med. Lammi blokkene tørrstables, armeres og helfylles med betong. Blokkenes konstruksjon og geometri sikrer en god utflyting av betongen både horisontalt og vertikalt. Dette sikrer også at all armering blir beskyttet og innstøpt i betongen.

En yttervegg bygd av varmeblokk er også komplett ferdig. Ingen etterisolering verken på innside eller utside er nødvendig. Blokken alene har bedre varmeverdi (u-verdi) enn dagens krav for yttervegger. Installasjon av skjulte rørføringer og kabler for vann og elektrisitet legges inne i blokkenes hulrom og støpes automatisk inn i veggen. Når blokkene tørrstables, monteres vann- og  el-rørene inkludert veggbokser i blokkene. Dette sparer man masse tid på sammenlignet med å måtte ettermontere rørene i veggen.

Blokkenes overflate er perfekt til å behandles med pussmørtler både på innervegger og yttervegger. Betongveggen gjør også livet lettere når møbler og innredningselementer kan festes direkte i den solide konstruksjonen uten ekstra støtter eller spesialfester.

(7) Enkel prosjektstyring

Det er enklere å bygge hus ved å stable blokker enn å snekre. Både professjonelle og selvbyggere trenger ikke å huske å kjøpe forskjellige typer materialer fra spikere til annet tilbehør for å kunne reise opp veggene. Alt man trenger for å reise opp huset kommer med en lastebil direkte til byggeplassen fordi Lammi blokkene kan brukes til alle deler av konstruksjonen; i fundament, ringmur, kjeller og vegger. Prosjektstyringen blir mye enklere når man trenger færre ulike bygningsmaterialer, faktisk nesten bare betongblokker.

(8) Sertifisert og miljøvennlig produkt danner grunnlag for et frisk hus

Lammi blokkene er av førsteklasses kvalitet og er klassifisert innen emisjonsklasse M1 som korresponderer med den beste kvalitet og den laveste emisjon (utslipp av drivhusgasser). Produktet tilfredstiller de strengeste krav til luftkvalitet og innomhusklima (astma- og allergiforbundets krav til innomhusklima). Inspecta Sertifiering  Oy/Ab overvåker produksjon og kvalitet av alle Lammi produkter. Lammi blokkene produseres av kun naturlige steinmaterialer og er helt gjennvinningsbare. Også kjerneisoleringen i varmeblokkene er gjennvinnigsbar.

 

Mer om City Steinhus huspakke innhold: City_Steinhus_huspakke_NO_180319.

Mer om Lammi produkter:  Lammi_Blokker_brosjyre_NO_180319

Mer om betongens termiske egenskaper skrevet av: Betongelement Foreningen.