Fase-1 Planlegging

Bra planlagt er allerede halvferdig prosjekt

Pengene man bruker til nøyaktig planlegging, spares inn mange ganger i løpet av byggeperioden. 80% av kostnadene for prosjektet bestemmes allerede i planleggingsfasen. Det vil si at de beste venner for en byggeherre under planlegging av huset er en erfaren arkitekt, konstruksjonplanlegger og teknisk rådgiver. Planlegging av de ulike fagene må samordnes. På den måten får man et gjennomtenkt hus der livskvalitet, konstruksjon og teknikk koordineres for et best mulig resultat. For eksempel må konstruksjonen  planlegges slik at materialforbruket blir optimalt. Samtidig kan man sikre at de ulike produkter og løsninger passer sammen og samsvarer med kundens ønsker og behov. Som resultat får man et individuelt og optimalt planlaggt kvalitetshjem – som er kostnadseffektivt å bygge.

Drøm og prioriteringer

Man starter planleggingen med en behovskartlegging (1). Man lister ned alle bobehov. De vil si hvordan skal du og din familie ønsker å bruke huset: hva verdisetter dere, hvilke hobbyer har dere, finns det plass for et stort flygel, bok hyller osv. Kanskje det nå er på tide å få hjemmekino eller egen spa-avdeling. Behovskartleggingen gjør man sammen med en arkitekt. Enten med arkitekten du har valgt eller via City Steinhus. Under behovskartleggingen får man et realistisk bilde av byggeprosjektet og dine behov får riktig vektlegging og prioritering i helhetsplanen. Under denne fasen må du også sette et realistisk budsjett for ditt husprosjekt. Husene som er vist i vår Idebank kan i denne fasen gi mange ideer om hvordan ditt hus kan se ut. Hvis du vil, kan du foreslå for din arkitekt å jobbe videre med et av husene fra vårt husgalleri eller du kan velge huset som det er, event. med noen individuelle tilpasninger eller skape et helt nytt eget hus.

Etter behovsplanleggingen følger pre-planleggingsfase (2) (skisseprosjekt fase). I denne fasen utarbeider arkitekten en skisseplan av ditt hus. Denne skissen utvikler du sammen med arkitekten til det endelige huset du vil bygge. I denne fasen må også City Steinhus involveres slik at huset som planlegges blir effektivt og økonomisk å bygge. Nå må også tekniske leverandører tas med på rådgivning, f eks, elektriker, rørlegger og ventilasjon. Når tegningene fra skisseprosjektet er ferdige får du også en budsjettpris fra oss.

Etter pre-planlegginsfasen begynner prosjektplanleggingsfase (3). I denne fasen planlegger fagfolk konstruksjonen, varmeanlegg, el-system, vann- og avløp og ventilasjons anlegget. Nå må man også velge endelig oppvarmingsmetode;  f eks jord-, el-, sol- eller fjernvarme. Om man velger å bygge et passivhus har det også betydning for valg av oppvarmingskilde. (Viktig å merke seg er at når man bruker godt isolerte varmeblokker i ytterveggene, faller behovet for dyre oppvarmingsinvesteringer bort.) Man bestemmer også om man vil investere i energieffektive vinduer. Energirådgivere vil hjelpe deg til å velge de riktige alternativene. Valg av overflate materialer velges også i denne fasen (se nedenfor: Innred individuelt). Når de ulike valgene i denne fasen er tatt kan en endelig pris for prosjektet settes opp.

Mer om City Steinhus huspakke innhold: City_Steinhus_huspakke_NO_180319

For Proffe planleggere: Laste ned konstruksjonsdetaljer av Lammi blokker fra ProdLib-tjenesten. Obs! Du trenger brukernanv og passord ellers må du registrer deg.

Innred individuelt

Husets interiør må planlegges. Små og store valg setter sitt preg på ditt hus i flere år fremover. Interiørdetaljer og riktig belysning gir karakter og individuell stemning i ditt hus. Byggematerial som betong gir deg frie hender til å velge din ønskede innredningsstil, enten du velger moderne skandinavisk stil, fransk provence stil eller engelsk herskapelig stil,  eller noe helt annet… Vi anbefaler deg å bruke interiørarkitekt. En interiørarkitekt tar ikke avgjørelsene men søker aktivt ulike alternativer for å imøtekomme dine ideer.