Fase-2 Bygging

Vil du bygge en del av ditt hus med egne hender?

Det er viktigt å erkjenne at ikke alle av oss er egnet til å bygge et hus selv. Man bør vurdere hvor mye tid man har til overs til å bygge og om det er et lønnsomt valg. Hvis du har full jobb og ikke har erfaring med husbygging, bør egen arbeidsinnsats brukes for å organisere byggeplassen, flytte materialer til neste fase eller hver dag komme på byggeplassen for holde den ren og ryddig til neste dag. Bare ved å gjøre dette, bruker man allerede mye av fritiden som ellers går med til familie og andre fritidssysler. Du bestemmer selv hvor stor egeninnsats som er ønskelig å yte i prosjektet eller du kan sette bort all byggingen til City Steinhus og våre samarbeidspartnere.

Dokumenter og følg opp ditt eget prosjekt

Når du bestiller et hus fra oss får du med en kundeperm. Den inneholder bland annet: Husdagbok og Servicehåndbok med alle nødvendige kontakter. Dette er nyttig å ha ved service og vedlikehold av huset og de tekniske anlegg. Den skal også følge med til ny eier om man en gang vil selge huset.

Arbeidsinstrukser til selvbyggere

Selvbyggere får en Selvbyggerperm hvor du finner gode og tydelige  instrukser for hvordan du utfører forskjellige arbeidsfaser og hvordan du bestiller forskjellige materialer. Selvbyggerpermen fungerer som en håndmanual på byggeplassen. Du kan også se på instruksvideoer for de ulike arbeidsfasene.

Mer om Lammi produkter: Lammi_Blokker_brosjyre_NO_180319.